Vizyon

Bu laboratuvarlar grubunun vizyonu, hem ulusal ve hem de uluslararası düzeyde, polimer kompozit malzemeler ve biyouyumluluk alanlarında sadece yüksek kalitede bilimsel araştırmalar yapmakla kalmayıp aynı zamanda hem lisans ve hem de lisansüstü eğitime katkı sağlamaktır.