Polimer Kompozit Malzeme araştırma Laboratuvarı ve Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı’nın, 2007 yılında Atılım Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü bünyesinde temelleri atılmış olup o tarihten bu yana gerek üniversite özkaynaklarıyla ve gerekse TÜBA, TÜBİTAK, COST gibi ulusal ve uluslararası dış kaynaklarla desteklenen projelerle altyapısı günden güne iyileştirilmiş ve 2010 yılında Atılım Üniversitesi Araştırma Laboratuvarı Projesi (ALP) programı ile üniversite özkaynaklarından aldığı yüklü miktarda destekle (Proje No: ATÜ-ALP-1011-03) bugünkü mevcut altyapısına ulaşmıştır.

Altyapı bünyesinde Polimer Kompozit Malzeme Araştırma Laboratuvarı ve Biyomalzeme Biyouyumluluk Araştırma Laboratuvarı olmak üzere iki laboratuvar bulunduğundan hem temel polimer ve polimer kompozit malzemelerin araştırma-geliştirme ile karakterizasyonu ve hem de her türlü biyotıp malzemelerinin biyouyumluluk tayinleri üzerine geniş bir yelpazede çalışmalar yapabilme imkanı mevcuttur.