Proje Adı

İlgili Kurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Tabakalı, Hibrit PCL/Kitosan/PCL Biyomalzemelerin/Doku İskelelerinin Atmosferik Basınç Plazma Modifikasyonu ve in vitro Hücre Kültürü Uygulamaları

TÜBİTAK-COST Projesi (2515), Aksiyon No: MP 1101

155.260 TRY

Ağustos 2012 – Ağustos 2014

Özet

Sunulan projede, proje yürütücüsü Doç. Dr. Hilal Türkoğlu Sasmazel’in 2009 yılında, Malzeme Bilimi alanında Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) –UNESCO–L’Oreal isbirliğiyle verilen Genç Bilim Kadını Ödülü’ne layık görüldüğü projesi kapsamında, doku iskelelerinin üretimi için pek çok yöntem arasından öne çıkan elektroeğirme yöntemini kullanarak geliştirdiği tabakalı PCL/kitosan/PCL hibrit doku iskelelerinin çesitli yüzey modifikasyon yöntemleri arasından yaygın olarak tercih edilen atmosferik basınç plazma yöntemi kullanılarak yüzey fonksiyonelliğinin iyileştirilmesi ve aynı zamanda yüzey nanotopografisinin değiştirilmesi, dolayısıyla bu biyomalzemelerde/doku iskelelerinde hücre yapısmasının ve üremesinin arttırılması hedeflenmiştir. Projenin ilk aşamasında, önceden başarıyla tamamlanan TÜBA–UNESCO-L’Oreal projesinde geliştirilmiş olan tabakalı ve 3B PCL/kitosan/PCL hibrit doku iskelelerinin üretilmesi gerçekleştirilecektir. Sonraki asamada, farklı gaz ortamları (hava, Ar+O2, Ar+N2) altında, iki farklı atmosferik basınç plazma sistemi (nozıl ve dielektrik bariyer bosalım (DBD) tipi) kullanılarak bu doku iskelelerinin yüzeylerinde fonksiyonel hidroksil ve amin gruplarının oluşturulması ve nanotopografik değişimler sağlanacaktır.

 

Proje Adı

İlgili Kurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Fotokatalitik ve Süreksiz Fiberle Güçlendirilmiş Dental Kompozitlerin Geliştirilmesi

TÜBİTAK-1001

218.052 TRY

Eylül 2010 – Eylül 2012

Özet

Bu proje, dişçilik uygulamalarında kullanılan monomer bisfenol A-glisidil dimetakrilat (Bis-GMA)’a nano boyutta potasyum titanat süreksiz ince fiber katkılandırarak hem mekanik ve tribolojik özellikleri iyileştirilmiş, hemde antibakteriyel ve fotokatalitik özelliği kazandırılmış bir kompozit diş dolgu malzemesinin geliştirilmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışmalar sonucu en iyi performansı ağırlıkça %2,5 PT ince fiberle katkılandırılmış polimerik kompozitin verdiği belirlenmiştir. Bu kompozitin mikrosertlik (1659 MPa) ve aşınma hızı (2,22 x 10-4 mm3/N.m) değerleri ticari olarak üretilen Charisma ve Arabesk markalı dental kompozitlerinkine benzer olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bu kompozit malzemenin fotokatalitik özelliklere de sahip olduğu görülmüştür. Ancak antibakteriyal etkiye rastlanmamıştır. Bu özellikleri nedeniyle ağırlıkça %2,5 PT ince fiberle katkılandırılmış Bis-GMA kompozit dişçilik uygulamalarında başarıyla kullanılabilir olduğu düşünülmektedir.

 

Proje Adı

İlgili Kurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Yumuşak ve Kıkırdak Doku Onarımı/Rekonstruksiyonu için Gözenekli/Biyoaktif Silikon İmplantların/Protezlerin Üretimi

TÜBİTAK-1001

202.800 TRY

Kasım 2009 – Kasım 2011

Özet

Proje kapsamında, gözenekli/biyoaktif silikon biyomalzemelerin üretimi, tuz ekstraksiyonu ve ardından süper kritik CO2 uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. Üretimin ardından malzeme yüzeyinin iki farklı yöntem ile modifikasyonu yapılmıştır. İlk yöntem gözenekli silikon malzeme yüzeyinin ıslak kimya yöntemi (APTS (aminopropiltrietoksi silan) molekülü) ile modifikasyonudur. İkinci yöntemde ise, silikon yüzeylere öncelikle atmosferik basınçta hava, Argon, Argon-Oksijen ve Argon-Oksijen-Su plazma modifikasyonlarının ardından ıslak kimya yöntemi ile primer amin PEI (polietilenimin) molekülünün immobilizasyonudur. İki farklı modifikasyon yöntemi ile biyoaktif özellik kazandırılan malzemelerde fibroblast ve kondrosit hücre kültürü çalısmaları gerçekleştirilmiş ve elde edilen bulgular gözenekli/biyoaktif silikon malzeme yüzeylerinin hücre yapısma/çoğalma davranışını desteklediğini göstermiştir.

 

Proje Adı

İlgili Kurum/ Kuruluş

Bütçesi

Başlangıç Bitiş Tarihi

Hibrit Kitosan/PCL Doku İskelelerinin Elektro-eğirme Tekniği ile Üretimi ve Hücre Kültürü Uygulamaları

TÜBA-L’Oreal-UNESCO Projesi

12.000 US$

Şubat 2009 – Şubat 2010

Özet

Projede doku iskelesi üretiminde sıklıkla tercih edilen biyobozunur doğal bir polimer olan kitosan ve biyobozunur sentetik polimer PCL polimerlerinden kitosan/PCl hibrit doku iskeleleri üretimi hedeflenmiştir. Ucuz olması, kolay elde edilebilir oluşu (kitinin deasetilasyonuyla elde edilen ve en bol bulunan ikinci doğal polimer), pozitif yüklü oluşu (ECM’de bulunan negatif yüklü glikozaminoglikanlarla etkileşimi sağlar), biyouyumluluğu, anti-mikrobiyal aktivitesi, zayıf asitlerde çözünür oluşu, film ve gözenekli doku iskelesi olarak kolaylıkla proses edilebilmesi gibi avantajlara; mekanik özellikler açısından çok az esnek oluşu ve biyobozunurluk limitleri gibi dezavantajlara sahip kitosan ile erime sıcaklığının düşük olması nedeniyle kolaylıkla proses edilebilen, mekanik özellikleri ve enzimatik olmayan bozunurluğu (hidrolizle bozunur) kristalin yapısıyla düzenlenebilen, fakat sınırlı biyoaktivitesi, hidrofobik ve yüksüz oluşu, bakteri-aracılığıyla bozunurluğa hassasiyeti gibi dezavantajlara sahip PCL, çalışmada belirlenen hedef doğrultusunda kitosan/PCL hibrit yapılar şeklinde üretilmiştir. Bu sayede mekanik dayanımı iyi ve biyouyumluluğu/biyoaktivitesi yüksek doku iskeleleri elde edilebilmiştir. Ayrıca üretim tekniği olarak elektro-eğirme tekniği seçilerek bu yöntemle üretilen doğal ECM’e benzer 3-boyutlu (3B), dokunmamış ağ yapılarda yüksek yoğunlukta hücre üremesi/göçü sağlandığı gözlenmiştir.