ADI

İŞLEVİ

Eşeksenli ve İkili Uçlu Elektroeğirme Cihazı

Başta polimerler olmak üzere çözelti formundaki her türlü malzemeyi yüksek voltaj elektrik alanı altında fiberli (ipliksi) yapılara dönüştürmek amacıyla kullanılmaktadır.

Dondurarak Kurutma Cihazı (-80°C)

Polimerler gibi yüksek sıcaklıklarda bozunuma uğradığı için ısıtılarak kurutulamayan malzemeleri -80°C sıcaklıkta vakum altında kurutmak amacıyla kullanılmaktadır.

Soğutmalı Çalkalamalı İnkübatör

5-80°C sıcaklıklar arasında özellikle polimer çözeltilerinin çalkalama desteğiyle inkübasyonu amacıyla kullanılmaktadır.

Standart Etüv

200°C sıcaklığa kadar her türlü kurutma, kürleme, sertleştirme işlemleri için kullanılmaktadır.

pHmetre

Çözelti hazırlama işlemleri sırasında, çözeltinin pH değerinin takibi için kullanılmaktadır.

Isıtıcılı Manyetik Karıştırıcı

Çözelti hazırlamak için uygun sıcaklık ve karıştırma hızlarının elde edilmesi için kullanılmaktadır.

Hassas Terazi

Uygun kompozisyonda çözelti hazırlama amacıyla 0.0001 hassasiyette tartım yapmak için kullanılmaktadır.

Dielectric Barrier Discharge (DBD) Plazma

Atmosferik basınç altında farklı gazlar/gaz karışımları kullanarak yüksek voltaj ile oluşturulan plazma ile malzemelerin yüzey topografisi ve fonksiyonelliğinin değiştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Nozıl Plazma

Atmosferik basınç altında kuru hava kullanarak yüksek voltaj ile oluşturulan plazma ile malzemelerin yüzey topografisi ve fonksiyonelliğinin değiştirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

UV-Vis Spektrometre

Çözelti içerikleri ve özelliklerinin morötesi-görünür ışık spektrumu kullanılarak tayini amacıyla kullanılmaktadır.