Polimerler ve polimer bazlı kompozitler, sahip oldukları üretim çeşitliliği, işleme ve şekillendirme kolaylığı, mekanik ve diğer dayanım özellikleri, doğal ve sentetik kaynaklardan elde edilebilirlikleri, düşük maliyetleri ve ürün çeşitliliği gibi önemli avantajlar sebebiyle, gündelik tüketici ürünlerinden medikal alana, otomotivden havacılık sanayiine, elektronik sektöründen, tekstile, tarımdan inşaatlara kadar pek çok farklı alanda fonksiyonel ve estetik amaçlarla yaygın olarak kullanılmaktadır.

Günümüzde polimer ve polimer kompozit endüstrisi aluminyum, bakır ve çelik endüstrisinin toplamından daha fazla büyüklükte bir hacme ve diğer malzeme sınıflarına nazaran hem üretim ve hem de uygulama alanı bakımından daha büyük bir genişliğe sahip olmuştur.

Bu sebepledir ki, gerek akademik, gerek sanayi ve gerekse hükümetler düzeyinde bu alanda pek çok AR-GE çalışmaları gerçekleştirilmekte ve desteklenmektedir. Ülkemiz de bu konuda hem TÜBİTAK ve hem de Sanayi Bakanlığı aracılığıyla çeşitli konu başlıkları altında destekler sağlamaktadır.