Polimerik ve Kompozit Malzemelerin;

  • Üretimi,
  • Geliştirilmesi,
  • Yüzey Modifikasyonu,
  • Karakterizasyonu

Her Türlü Malzemenin Biyouyumluluk Performanslarının Belirlenmesi

  • Hücre Yapışması
  • Hücre Üremesi/Yayılması
  • MTT Tayini
  • Optik Görüntüleme (Işık ve Floresan)